Daalmans-Advies
Samen met een team van ervaren en kundige medewerkers kunnen wij de volgende diensten aanbieden aan bedrijven.

- De verzorging van de financiele administratie
  - het uitwerken van de jaarcijfers
  - eventuele tussentijdse rapportage
  - de bespreking daarvan
  - het opstellen van prognoses
  - budgetten
  - e.d..
- Uiteraard behoren ook de fiscale aangiftes tot het pakket.
- De verzorging van een volledige loonadministratie.*

* Dit houdt meer in dan alleen maar het verstrekken van loonstrookjes. Te denken valt aan b.v. opstellen arbeidsovereenkomsten, toetsing aan de CAO, opgave aan Belastingdienst, Pensioenfonds, Bedrijfsvereniging en Verzekeringsmaatschappijen.

Prijstechnisch zijn wij zeer concurrerend, vanwege onze efficiente manier van werken, het hebben van een vaste contactpersoon en onze zeer lage overheadkosten.